Sådan skaber du effektivt video indhold

8. feb. 2021

Flotte levende billeder i høj opløsning med godt lys og klar lyd kan styrke troværdigheden og kvalitetsstemple dit brand. At skabe effektivt videoindhold handler dog også i høj grad om strategisk tilrettelæggelse af indholdet. Med den rette strategi kan du påvirke din målgruppes adfærd og løse de udfordringer du oplever i din forretning.

Definer mål

Mål udspringer i virkeligheden af en helt specifik udfordring, som der skal en adfærdsændring til for at løse. Hvis du kan italesætte en eller flere af disse udfordringer og årsagsammenhængen, så er du rigtig godt på vej. Et eksempel kunne være: “Mænd under 30 år køber ikke vores plug-in hybrid biler, fordi de ikke er bevidste om de langsigtede besparelser på brændstof og i stedet vælger et kortsigtet billigere alternativ.”

 

Tænk strategisk

Mange forbinder ordet ‘strategi’ med udarbejdelsen af SWOT-analyser, konkurrent analyser og andre ubehagelige og tidstunge ting, som de færreste mindre virksomheder har tid til. At lave en strategi handler dog i sidste ende om at kunne formulere et budskab, som kan omsættes til faktisk kommunikation. Vil du eksempelvis have mænd under 30 år til at købe plug-in hybrid biler, selvom kontant prisen er højere end på en bil med benzin motor, så kunne det være en god idé at formulere et budskab om, at afgiften og driftsomkostningerne på hybridbiler er lavere, hvorfor hybrid biler faktisk er billigere at holde kørende.

Når du formulerer et budskab, bør du også overveje hvordan du vil bruge de sociale medier til at ramme din målgruppe med budskabet. Måske vil du ovenikøbet sætte dig selv nogle delmål for, hvor mange mænd under 30 år, du vil have til at købe en hybrid bil hos dig.

 

Kreativ briefing

En strategisk tilgang tager udgangspunkt i din forretnings udfordringer og behov. Ikke din målgruppes behov. Når du tænker video marketing strategi ind i din forretning er det derfor helt afgørende, at du tager højde for, hvad din målgruppes informationsbehov er. Hvis mænd under 30 år ikke er klar over, at det på længere sigt kan betale sig at køre i en hybrid bil, så nytter det ikke noget, at du udelukkende producerer indhold til Decision stadiet i deres købsrejse, der primært fokuserer på at konvertere dem til kunder. Her bør du i stedet du i stedet producere indhold til Awareness stadiet, der gør opmærksom på, hvordan netop hybrid biler faktisk løser den økonomiske udfordring.

I den kreative briefing fremlægger du disse overvejelser til produktions teamet, så strategi og eksekvering kommer til at stemme overens.

 

Skab værdi for din målgruppe

Når indholdet er strategisk tilrettelagt, bliver det meget lettere at lave engagerende indhold, der også har en reel effekt. Når du vil producere effektive videoer er det vigtigste spørgsmål at stille dig selv: “Hvordan løser min video en udfordring for min målgruppe?”. Kan du besvare dette spørgsmål hurtigt og utvetydigt, så har du formenligt produceret en super effektiv video!

 

Har du brug for videobaseret indhold til dine sociale medier?

De 3 mest effektive video typer

De 3 mest effektive video typer

Har dit videoindhold ikke den ønskede effekt? Bliv klogere på hvordan du opstiller succeskriterier og måler på effekten.